Beschermd Wonen

Wij bieden huisvesting op maat en toegespitst op wat onze cliënten nodig hebben om op een prettige en veilige manier te kunnen wonen. In het hier onderstaande geven wij u uitleg over de verschillende zorgzwaartepakketen. Indien u in één van onze kleine wooneenheden wilt wonen neemt u dan contact met ons op. Onze medewerkers vertellen u graag wat de mogelijkheden voor u zijn.

Zorgzwaartepakket (ZZP)
Indien een cliënt zorg met verblijf nodig heeft, krijgt hij/zij een zorgzwaartepakket (ZZP) toegewezen. Dit zorgzwaartepakket beschrijft de zorg die de cliënt nodig heeft.

Verschillende soorten
Er zijn verschillende zorgzwaartepakketten ontwikkeld, omdat niet iedereen dezelfde zorg en begeleiding nodig heeft. De uren zorg variëren per pakket. Er zijn lichte pakketten met weinig zorg en begeleiding en zware pakketten met meer zorg en begeleiding. Meestal is het een pakket van verblijf, begeleiding, verzorging en verpleging. In de indicatie die de cliënt ontvangt van het Centrum Indicatie Zorg (CIZ) staat het zorgzwaartepakket vermeld waar hij/zij recht op heeft.
(Bron: Gebruikersgidsen ZZP, website ministerie VWS)

Zorgzwaartepakket
De zorgzwaartepakketen binnen de sector GGZ zijn van toepassing als u wegens psychiatrische problematiek langere tijd een vorm van beschermd wonen nodig heeft. U woont binnen een woonvoorziening van Bolwerk zorggroep en ontvangt hier begeleiding en zorg.

Bolwerk biedt de volgende zorgzwaartepakketten binnen de sector GGZ:

  • ZZP 1C GGZ - Beschermd wonen met begeleiding
  • ZZP 2C GGZ - Gestructureerd beschermd wonen met uitgebreide begeleiding
  • ZZP 3C GGZ - Beschermd wonen met intensieve begeleiding
  • ZZP 4C GGZ - Gestructureerd beschermd wonen met intensieve begeleiding en
    verzorging
  • ZZP 5C GGZ - Beschermd wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering
  • ZZP 6C GGZ - Beschermd wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging
    en verzorging