Verslavingszorg

Visie van Bolwerk zorggroep op verslaving: “Verslaving is een ziekte die behandelbaar is.” 

Wij behandelen: alcohol & drugsverslaving, game & gokverslaving, eetstoornissen; binge, eating, boulimia, anorexia nervosa.

Bolwerk Zorggroep hanteert bij haar behandeling de volgende uitgangspunten:

Aantoonbaar effectief. De aangeboden behandeling moet aantoonbaar effectief zijn.

Stepped care. De aangeboden behandeling moet afgestemd zijn op de ernst van de problematiek. Waar mogelijk wordt begonnen met lichte interventies.

Continue verbetering. De resultaten van de behandeling moeten voortdurend gemeten worden zodat de behandeling waar mogelijk verbeterd kan worden.

Middelenonafhankelijk. De behandeling is middelonafhankelijk. De vraag hoe lang iemand verslaafd is en hoe ernstig de verslaving is, is belangrijker dan het middel waaraan.

Behandelmogelijkheden Bolwerk Zorggroep

Poliklinisch: Bij poliklinische behandeling komt u op gesprek. U wordt niet opgenomen. De behandelingen zijn gebaseerd op motiverende gesprekvoering en cognitieve gedragstherapie. Wetenschappelijk is aangetoond dat deze methoden effectief zijn.

Dagbehandeling:

Bij een dagbehandeling wordt u overdag gedurende een aantal dagen per week behandeld. De behandeling duurt maximaal twaalf weken en is er op gericht om voor langere tijd te stoppen met alcohol en/of druggebruik. De dagbehandeling is een intensieve behandeling voor mensen met verslavingsproblematiek. Het is mogelijk om uw partner of een ander belangrijk persoon bij de behandeling te betrekken. Het is bekend dat het betrekken van een ondersteunend persoon de kans op een goed behandelresultaat verbetert.

De dagbehandeling bestaat uit een aantal programma  modules  die u in verschillende combinaties kunt volgen. Er zijn vaste programmaonderdelen en onderdelen die je naar keuze kunt volgen. Zoals: sociale vaardigheidstraining, communicatietraining, werk &opleiding, vrijetijdsbesteding, zingeving, psycho educatie, cognitieve gedragstherapie, yoga, mindfulness, weerbaarheidtraining, agressie regulatie, groepsdynamica.

Opnamefaciliteit:

Bolwerk Zorggroep biedt u na overleg met uw behandelaar de mogelijkheid tot verblijf in een kleine therapeutische setting  gedurende maximaal 12 weken. Deze vorm van behandeling is vooral geschikt voor cliënten die samen met lotgenoten intensief begeleid willen worden en het meeste baat hebben bij een groepsgerichte aanpak en dynamiek. De behandeling is op basis van cognitieve gedragstherapie waarbij lichaam en geest centraal staan. Individuele therapie wordt afgewisseld met groepsbijeenkomsten en aangevuld met bewegings- en ontspanningstherapie.

Bolwerk Privé:

Als u om redenen geen gebruik wilt maken van reguliere zorg kunt u kiezen voor Bolwerk Privé. Door te kiezen voor Bolwerk Privé kiest u voor een individuele en volledig discrete behandeling op maat . Uiteraard is uw hoofdbehandelaar een deskundige en BIG geregistreerd.  Daarnaast heeft u een  persoonlijke coach die u en uw gezin zal begeleiden, coachen en ondersteunen waar nodig. Betaling geschiedt volledig discreet en direct aan Bolwerk Zorggroep. Het voordeel hiervan is dat uw gegevens niet worden opgeslagen in een medisch dossier.  Voor discrete informatie over de kosten kunt u contact opnemen met Bolwerk Zorggroep. Wij garanderen u 100% discretie.